שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות

תיקוני רכבים לאחר תאונה

הרכב נפגע בתאונה . מהם זכויותיו של בעל הרכב ?

 1. כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב- “מוסכי ההסדר”. סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה.
 2. סוכן הביטוח הוא נציגך ולא נציג חברת הביטוח וכך עליו לנהוג.
 3. זכותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך וחברות הביטוח, שמאי הרכב, יבואני הרכב וכד’ אינן רשאיות לכפות עליך את רצונם – בחר במוסך עליו הנך סומך – שילמת עבור זכות זו !.
 4. עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.
 5. חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך.
 6. במקרה וקביעת שמאי הרכב של חב’ הביטוח (שמאי חוץ) איננה מקובלת עליך, ביכולתך להזמין שמאי בלתי תלוי (שמאי אחר) ולבקש מבעל המוסך הנחיה לזימון שמאי מכריע ו/או להזמנת ועדת ערר (משרד התחבורה) ו/או סיוע בהכנת תביעות משפטיות – תלוי באופי המקרה.
 7. על פי תקנות משרד התחבורה – אין להשתמש בחלפים משומשים לרכב שגילו מתחת לשנתיים.
 8. על השמאי למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.
 9. דע כי המנהל המקצועי של המוסך הוא היחידי שמוסמך לקבוע את הטיפול הנחוץ לרכבך ואסור לשמאי לכפות שימוש בחלפים ממקור מסוים ו/או תיקון במקום החלפה ולהפך וזאת בניגוד לדעתו.
 10. דרוש לקבל בגין תיקון הרכב אחריות מלאה של המוסך.
 11. בביטוח מקיף בעל הפוליסה זכאי להחזר הוצאות משפט מחב’ הביטוח.

מוקד טלפוני לבירורים לקבלת יעוץ וסיוע מקצועי בכל נושא הקשור בתחום הטיפול ברכבים שלאחר תאונה. נציגי השרות של מוסכינו ישמחו לסייע השירות ניתן חינם וללא עלות!. ללקוחות חיים לוי : 02-6736680 ניתן לפנות למשה, רן ושלומי.

מהו מספר הטלפון של מוקד שמאי מכריע - איגוד השמאים ?

מספר הטלפון להזמנת שמאי מכריע הינו – 03-5117222. עלות הזמנת השמאי המכריע הינה 25 שקלים חדשים . מומלץ להתעדכן על זכויותיך לאור הסדר השמאים 2002/7 באתר המפקח על הביטוח – www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/shamaut.asp .

מהן הנחיותיו של משרד התחבורה בגין כללי התנהגות ואחריות מקצועית של מנהל המוסך השמאי והלקוח בתיקון תאונה?

 1. למנהל המקצועי של המוסך סמכות בלעדית על הנעשה במוסך, רק הוא מוסמך לבחור את החלקים (מקורי, תחליפי או משומש) והוא זה האחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב.
 2. חל איסור מוחלט להרכיב לרכב חלקים שאינם תקינים.
 3. המנהל המקצועי במוסך עובד ע”פ הנחיותיו של בעל הרכב ולא של השמאי. קיימת חובה לדווח ללקוח, עוד בטרם התיקון, על מקור חלקי החילוף שישולבו בתיקון הרכב, וזאת בכדי לאפשר ללקוח להחליט על עלויות התיקון ומשמעותו.
 4. השמאי אינו רשאי להנחות את המנהל המקצועי במוסך על אופן תיקון כלי הרכב.
 5. במידה והמנהל המקצועי מזהה סיכון לחיי אדם או רכוש לאחר התיקון – נאסר עליו לשחרר את הרכב !!!
 6. במידה ובעל הרכב משחרר את הרכב בניגוד לדעתו של המנהל המקצועי וקיימים בו ליקויים המסכנים את הבטיחות חייב המנהל המקצועי, ע”פ הצו, להודיע מיידית לאגף הרכב במשרד התחבורה.
 7. משרד התחבורה מזהיר כי במידה ויובא לידיעתו כי השמאי או המנהל המקצועי פועלים בניגוד האמור לעיל, יינקטו נגדם הצעדים הקבועים בחוק.

נושאים טכניים

מדוע מומלץ להשתמש בנוזל מיוחד למתזי השמשות ברכב (פזלון)?

השימוש בנוזל שמשות מגן מפני סתימות במערכת צנרת המתזים וכן שומר על חיי מנוע המתזים שהינו חלק יקר ושניתן למנוע את החלפתו ע”י שימוש נכון בנוזל השמשות. שימוש בחומר זה מביא ליכולת ניקוי גבוהה ולמניעת סימנים על השמשה, מה גם שבנוסף לחומר זה ריח נעים.

מהו נוהל תקין של הפעלת מזגן על מנת לקבל מיזוג אופטימלי ברכב?

כאשר הרכב נמצא בשמש, הטמפרטורה הפנימית בו גבוהה, לכן מומלץ לבצע את הפעולות הבאות ע”מ לקבל אפקט מקסימלי : 1. יש לפתוח חלונות על מנת לאזן את הטמפרטורה, לאחר מכן יש לסגור את החלונות ולהפעיל איוורור פנימי תוך כדי הפעלת המזגן, יש לסגור את תריס האוויר הצח ולהוריד בהדרגה מהירות מאוורר פנימי. 2. יש צורך להחליף מסנן אוויר למזגן כל 30,000 ק”מ או לפי תנאי השימוש נושא זה נבדק בכל טיפול המבוצע במוסך.

מהי החשיבות הטכנית של לחץ אוויר בגלגלים?

חשיבות לחץ האוויר בגלגלים מהווה גורם מרכזי באחיזת הכביש ובהתנהגות כלי הרכב בנסיעה (בעיקר בפאן הבטיחותי)ומשפיעה באופן ישיר על שחיקה ואורך חיי הצמיג. את ערכי לחץ האויר הרלוונטים לכל רכב באופן פרטני ניתן למצוא על דפנות הדלתות הקדמיות ברכב. יש לבדוק לחץ אוויר בתחנות שרות אחת לשבועיים, באמצעות שעון דיגיטלי לצורך דיוק הבדיקה.

מהן הייתרונות במערכת הזרקת דלק?

למערכת הזרקת דלק מספר יתרונות:
א. הפחתת זיהום האוויר באמצעות יכולת בקרה לכל נתוני המנוע וספירת הגזים הרעילים שנעשית ע”י הממיר הקטליטי.
ב. חיסכון בדלק – קליטת כל נתוני ההפעלה (סל”ד, עומס, טמפ’, מצב מצערת וכדומה) מאפשרת התאמה מדוייקת לתנאי העבודה השונים, והודות לכך מובטח שהמנוע יצטרך רק את אותה כמות הדלק הדרושה להפעלתו בתנאים הנוכחיים.
ג. הספק מנוע מוגבל כתוצאה מדיוק והתאמת המערכות מבוקרות המחשב וההספק המוגבר.
ד. האצה וגמישות מנוע טובים יותר.
ה. התנעה קרה והתחממות משופרת.

חלפים ושירות

מה עליי לעשות במידה ואבד לי שלט אחד של הרכב?

יש להזמין שלט נוסף בהקדם האפשרי בשל העובדה שקיים במפתח משבת מנוע- אימובילייזר. אובדן זוג המפתחות יצריך מהלקוח להחליף את כלל המערכת – דבר הכרוך בהוצאה כספית גדולה מאד ומיותרת.

מהי שגרת הטיפולים ברכבי רנו וניסאן?

רכבי רנו – בנזין בלבד כללי- כל 30.000 או שנתיים 10.000 או 6 חודשים – ביקורת תקופתית ראשונה (ללא תשלום). 30.000 או שנתיים – טיפול תקופתי. 45.000 או 3 שנים – ביקורת תקופתית שנייה. 60.000 או 4 שנים – טיפול מקיף רכבי ניסאן: כללי כל 15.000 או שנה. 15.000 או שנה – טיפול בסיסי. 30.000 או שנתיים – טיפול תקופתי. 45.000 או 3 שנים- טיפול בסיסי. 60.000 או 4 שנים – טיפול מקיף.

מהן התקלות האופייניות לגבי שלטים וכרטיסי מפתח?

פתיחת וסגירת הדלתות נעשית באמצעות השלט ומבוקרת ע”י הסוללה בשלט,על כן ייתכן מצב בו הסוללה אינה תקינה ולכן השלט לא יפעל. בקרה נוספת היא המנורה בשלט , כאשר הסוללה לא תקינה המנורה לא תדלק.

מהי התדירות להחלפת דיסקיות בילום קדמיות?

התשובה אינה חד משמעית, כיוון שהיא תלויה באופן הנהיגה של הנהג ובסוג הרכב:
הממוצע לרכבים אירופיים נע בין 30-20 אלף ק”מ ומחירי החלפים זולים יחסית.
הממוצע לרכבים יפניים נע בין 50-30 אלף ק”מ ומחירי החלפים יקרים יחסית.

בטיחות

אילו מערכות בטיחות מותקנות כיום ברכבי רנו למניעה ולמיגון נוסעי הרכב?

קיימות 5 מערכות למניעת תאונות דרכים: 1.מערכת בקרת שיוט: לסייע לנהג לנסוע במהירות אחידה ולהתרכז בנהיגה ולא בלוח השעונים. 2.מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים: מתן אות אזהרה לנהג על ירידת לחץ האוויר בצמיגים. 3. אורות דרך קסנון: להגדלת טווח עלומת האור ממרחק של 40 מ’- בנורות הלוגן למרחק של 100 מ’- בקסנון. 4.מערכת הפעלה אוטומטית של המגבים והאורות: על פי תנאי הראות ומזג האוויר מופעלים המגבים והאורות בהתאם לצורך ומקטינים את הסח הדעת של הנהג מהנהיגה עצמה. 5.מערכת בקרת שיוט “חכמה”: למערכת בקרת שיוט הקיימת מחובר חיישן מרחק החש את המכוניות הנעות מלפנים ומחשב הבקרה מתאים את מהירות הנסיעה בהתאם למהירות המכונית מלפנים תוך שמירת מרחק כנדרש.(מערכת קיימת כבר כאופציה בדגמי הואל-סטיס) מערכות המיגון: 1.מערכת כריות אוויר: כריות אוויר דו שלביות לפתיחה מבוקרת בהתאם לעוצמת התאונה. 2.מותחני קדם של רצועות הבטיחות: להבאת הנוסעים למצב הישיבה בו פגיעות הגוף בתאונה יהיו המינימליות. 3.מוצרי בטיחות לילדים: חברת רנו הציגה מבחר של כיסאות בטיחות לילדים בגילאים השונים (Isofix).

מהי מערכת EBD ומהן המערכות המותקנות לתיקון טעויות נהיגה

קיימות 4 מערכות לתיקון טעויות נהיגה: 1.מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS: מונעת נעילת הגלגלים בבלימת חירום ומאפשרת את בלימת המכונית תוך שמירה על כוון הנסיעה המקורי. 2.מערכת אלקט’ לחלוקת עומס בלימה על הסרנים EBD:המערכת מחלקת את עוצמת הבלימה בין הסרנים כך שהבלימה תיעשה בצורה המיטבית והיעילה ביותר התאמה לשינוי המשקל על גלגלי המכונית עקב האטה בבלימה. 3.מתלה קדמי ממוחשב ESP: מערכת ממוחשבת הבאה לתקן מצבים של היגוי יתר ותת היגוי הנגרמים עקב תמרון חריף במהירות גבוהה בנסיעה. 4.מערכת הגברת בלימה בחירום EBA: המערכת מזהה בלימת חירום ומגבירה את עוצמת הבלימה ע”י הגדלת לחץ המופעל על הבלמים להשגת בלימה בעוצמה המיטבית.

על אילו דברים יש להקפיד ברכב בעל כריות אוויר?

ברכב המצוייד בכריות אוויר נדלקת מנורה ירוקה אשר נכבית מיד לאחר ההתנעה.במקרה וישנה תקלה כלשהי המנורה נדלקית באופן קבוע – ויש לגשת למוסך לבדיקת ההתראה. חשוב לדעת! לרכב המצוייד בכריות אוויר צד אסור להרכיב כיסויים במושבים הקדמיים וכן אין למקם כסא תינוק במושב הקדמי של הרכב ללא ניטרול כרית האוויר הקדמית.

מהם השיפורים הבטיחותיים שהוכנסו בדגמי רנו החדשים ומהם השפעתם על רמת בטיחות הרכב ונוסעיו?

להלן כתבה ובה עדכוני יצרן הרכב העולמי רנו בנושא השיפורים והחידושים בתחום הבטיחות בדגמי הרכבים החדשים. בטיחות אקטיבית מכסה את כל הפקטורים הגורמים לנהיגה קלה ,חלקה ומקטינה את הסכנה לתאונות דרכים. חברת רנו , שהבטיחות מהווה מיזה שנים נר לרגליה, פועלת בתחום זה באופן עקבי ונחרץ. להלן השיפורים האחרונים שהחברה הציגה בתחום חשוב זה: שיפור שדה הראייה, יציבות ואחיזת כביש בנהיגה ויכולת עצירה כל זאת יחד עם הדאגה לנוחות הנהג והנוסעים. שדה הראיה: ככל שהנהגים יזהו מכשולים מוקדם יותר כך הם יבצעו פעולה מתחמקת מהר יותר. לכן, ראיה טובה של הכביש מהווה את המרכיב מספר אחד לבטיחות. רנו פעלה להגדלה משמעותית של שטח החלון הרחב במכוניות ובמיוחד בדגמי ה- מונו-ספיס(כמו:Espace, Scnic, Twingo ) מאפשר לנהג שדה ראיה רחב וראיה מרחבית מצוינת ומשופרת לאין ערוך מרכבים אחרים. יש לזכור כי ב- 30% מתאונות הדרכים שקורות בלילה כ- 50% מהאנשים המעורבים בתאונות אלו נהרגים. כצעד נוסף לשיפור שדה הראיה, רנו הציגה דור חדש של פנס קדמי הידועות גם כמנורות הפולטות אור ייחודי המגדיל את טווח הראיה. הגז שמכילות מנורות אלה מכיל Xenon המייצר חשמל בעוצמה של אור יום. מנורות אלה מאירות את הדרך למרחק רב יותר ובצורה חדה יותר, דבר המאפשר בקלות רבה יותר לזהות עצמים ופרטים קטנים בדרך. יכולת בלימה : מכונית עם יכולת בלימה פתאומית בשעת הצורך הינה מכונית בטוחה יותר. רנו משתמשת במערכת אלקטרונית ייחודית בעלת ארבע אחיזות מיוחדות המשפרים את יכולת ועוצמת העצירה. עזרה בעת בלימת חירום – מזהה מצבי חירום של בלימה בזמן נסיעה מהירה ומגבירה את עוצמת הבלימה (תהליך זה נישלט בעזרת מערכת ה- (ABS . – ABS (Anti-lock braking system) -מערכת המונעת נעילת בלמים – מאפשרת לנהג לשלוט במכונית מבלי לנעול את הגלגלים, אפילו כאשר נדרשת בלימת חירום. – ASR (Anti-slip regulation) -מערכת המווסתת ומונעת החלקה – מונעת מהגלגלים הקדמיים להחליק בזמן תחילת הנסיעה במיוחד כשמדובר בכביש רטוב. (Electronic stability programme) ESP -מערכת איזון אלקטרונית – מאפשרת ביתר קלות לשלוט על מסלול הנסיעה של המכונית בזמן פיתולים או כאשר הנהג נאלץ לסטות בפתאומיות. נוחות הנסיעה: מחקרים רבים שנעשו על התנהגות הנהג הראו שכאשר החום בתא הנוסעים עולה על 30 מעלות, הסיכון לסטות מהכביש עולה ב- 30% ולכך השפעה מכרעת על סיכוי לתאונה.לכן, זה הכרחי שהטמפרטורה תמיד תהיה במצב נכון וברמה נוחה. על-מנת להקטין את הטמפרטורה למצב נורמלי כאשר השמש זורחת בעוצמה, רנו מציגה את מסנן הקרינה כנגדUVA שהינו סרט דק המוכנס לחלונות הרכב כדי להחזיר חלק מקרני האינפרה אדום. זה ידוע גם כמחזיר חום חלונות או כמסנן קרינה. נוחות תא הנוסעים: היכולת לשבת בנוח במערכת ישיבה מעוצבת זה עוד יתרון בטיחותי חשוב. רנו לקחה את נושא זה צעד אחד קדימה ומשתמשת בחומרים איכותיים במיוחד גם במושבים הקדמיים וגם במושבים האחוריים. מושבי הנוסעים בכלל ומושב הנהג בפרט בעל מבנה ארגונומי מעוצב כולו בסגנון של מטוס מתקדם ומקנה נוחות מרבית לנהג וליתר הנוסעים. תורגם מאנגלית מתוך כתבה מאתר החברה www.renault.com