תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאים

ברוכים הבאים לאתר הבית של חיים לוי בע”מ.
שימושכם באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלתכם של הסכם השימוש שלהלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, כדוגמת דפים המתארים מפרטי רכבים ומחירים, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חיים לוי בע”מ בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. חיים לוי בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

מידע הנוגע למפרטי רכבים, מחירים, חדשות ומבצעים

המידע הנוגע למפרטי רכבים ומחיריהם וכן חדשות ומבצעים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל מנציגי השירות של חיים לוי בע”מ. מפרטי הרכבים ומחיריהם מתעדכנים מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים בחברה. כמו כן חדשות ומבצעים מתעדכנים באופן תדיר ולכן לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לחיים לוי בע”מ.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של חיים לוי בע”מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ’ל בלא קבלת הסכמתה של חיים לוי בע”מ בכתב ומראש.

חיים לוי בע”מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חיים לוי בע”מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שמירה על פרטיות

חיים לוי בע”מ שומרת על פרטיות הגולשים. השימוש בנתונים ובמידע שיימסר ע”י הגולש לרבות פרטים אישיים, פרטי תשלום וכל פרט אחר ישמש את חיים לוי בע”מ בלבד ולא יימסר לכל גורם אחר.

חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.